Danielius Eidukas

Danielius Eidukas (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, radiotechnikos inžinierius, Universiteto absolventas.

1959-1962 m. aspirantūroje kartu su moksliniu vadovu prof. K. Baršausku ištyrė puslaidininkinių diodų darbo charakteristikas, pasiūlė matavimo metodiką ir suprojektavo reikiamą aparatūrą. Ja remiantis buvo atlikti tyrimai ir išnagrinėti puslaidininkinių diodų pereinamieji procesai, atsižvelgiant į duodamo impulso laiko parametrus. Teorinės išvados buvo patikrintos eksperimentais.

1963 m. apgintos disertacijos išvados leido jam Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo institute pradėti naują darbų kryptį – puslaidininkinių prietaisų pereinamųjų procesų tyrimus.

Kartu su bendraautoriais D. Eidukas parengė dvidešimt vadovėlių, mokymo ir metodinių priemonių KTU studentams, taip pat – dešimt metodinių priemonių.

Šiuo metu D. Eidukas yra KTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinės komisijos pirmininkas, keturių mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys, prestižinio žurnalo „Elektronika ir elektrotechnika“ vyriausiasis ir mokslinis redaktorius, tarptautinės konferencijos „Elektronika” pirmininkas, 11 doktorantūros studijų komitetų narys ir pirmininkas.

Garbės profesoriaus vardas suteiktas už ilgametę mokslinę veiklą ir mokslo pasiekimus.