David John Teece

Deividas Džonas Tysas (Jungtinės Amerikos Valstijos) – tarptautinio verslo profesorius, dinaminių gebėjimų koncepcijos pradininkas strateginio valdymo srityje, pasauliniu mastu pripažintas autorius, išleidęs šimtus mokslinių publikacijų ir dešimtis knygų.

D. Dž. Tysas yra labiausiai cituojamas dinaminių gebėjimų srities mokslininkas per pastaruosius 20 metų. Profesorius ne tik rašo mokslinius straipsnius ir įvairias publikacijas, bet ir mokslinių tyrimų rezultatus įgyvendina praktikoje.

D. Dž. Tysas yra nusipelnęs ekonomistas ir intelektinio kapitalo „Tusher“ centro direktorius Kalifornijos Berklio universiteto Haaso verslo mokykloje bei prižiūrinčiosios valdybos narys Pensilvanijos universiteto Menų ir mokslų fakultete.

Mokslininkas yra parašęs daugiau kaip 30 knygų ir 200 mokslinių straipsnių, mokslinės literatūros paieškos sistemoje „Google Scholar“ buvo minimas daugiau nei 92 tūkst. kartų. D. Dž. Tysas yra vienas iš 10-ies labiausiai cituojamų pastarojo dešimtmečio mokslininkų, stambiausios pasaulyje vadybos konsultavimo įmonės „Accenture“ pripažintas vienu iš 50-ies svarbiausių pasaulio verslo intelektualų.

Mokslo metrikos ir mokslinių tyrimų rezultatų analizei sukurtos atviros interneto prieigos „ScienceWatch“ duomenimis, 1995-2005 m. jo straipsnis ekonomikos ir verslo tema buvo labiausiai cituojamas mokslinis darbas visame pasaulyje.

Profesorius daugiau nei 30 metų konsultuoja įmones ir vyriausybes visame pasaulyje ekonomikos, verslo, finansiniais klausimais.

Nuopelnai Universitetui:

  • strateginio valdymo tyrimų tarptautiškumo didinimas, bendradarbiavimo tinklų vystymas bei intelektualinis proveržis strateginio valdymo, technologinių organizacijų ir inovacijų vystymo tyrimuose;
  • profesorius su Universiteto mokslininkais dalinasi strateginio valdymo tyrimų tinklais, redaguoja mokslinius straipsnius, teikia konsultacijas Ekonomikos ir verslo fakultetui;
  • D. Dž. Tysas KTU mokslininkams pateikia savo įžvalgas apie technologijų panaudojimo galimybes ir naudą visuomenei, verslui.

Garbės daktaro vardas suteiktas už Universiteto strateginio valdymo tyrimų tarptautiškumo didinimą ir bendradarbiavimo tinklų vystymą bei už intelektualinį proveržį strateginio valdymo, technologinių organizacijų ir inovacijų vystymo tyrimuose.