Edvardas Jasaitis

Edvardas Jasaitis (Jungtinės Amerikos Valstijos) – Floridos valstybinio universiteto (JAV) profesorius, viešojo administravimo studijų ir tyrimų pradininkas Lietuvoje, KTU Viešojo administravimo katedros vedėjas.

Mokslinių interesų kryptys: viešųjų organizacijų vadyba, organizacijų teorija, visuotinės kokybės vadyba, valstybės tarnautojų mokymas/tobulinimas. Pedagoginės veiklos kryptys: viešojo administravimo principai, viešųjų institucijų organizavimo teorija, visuomenės dalyvavimas valdyme, visuomenės institucijų politika.

Profesorius buvo JAV Baltijos fondo konsultantas viešojo administravimo studijų programų klausimais Baltijos šalyse. Jis buvo vertinamas kaip aktyvus Amerikos Viešojo administravimo asociacijos (ASPA), Atsargos karininkų asociacijos, Baltijos instituto patariamosios tarybos bei Centrinės ir Rytų Europos viešojo administravimo mokyklų ir institutų asociacijos narys (NISPAcee).

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • KTU viešojo administravimo mokslų ir studijų idėjos plėtojimą;
  • jo iniciatyva KTU buvo įkurtas JAV – Baltijos fondo remiamas Savivaldos mokymo centras (SMC), pradėjęs organizuoti kvalifikacijos kėlimo kursus viešojo administravimo sistemos darbuotojams, teikiantis praktines žinias ir lavinantis Lietuvos valstybinių įstaigų darbuotojus;
  • 1995 m. E. Jasaitis KTU įkūrė ir vadovavo (iki 1999 m.) Viešojo administravimo katedrai, kuri suvienijo 4 mokslo sričių – vadybos ir administravimo, politikos, sociologijos bei teisės – specialistus;
  • profesoriaus iniciatyva daugelis katedros darbuotojų galėjo stažuotis JAV universitetuose, viešojo administravimo magistro ir bakalauro studijose nuolat dėstė ir mokslinius projektus vykdė vizituojantys Vakarų universitetų profesoriai;
  • E. Jasaitis KTU Viešojo administravimo katedroje parengė ir įdiegė pavyzdines Lietuvoje viešojo administravimo magistrantūros ir bakalauro studijas.