Emanuelis Kęstutis Jarašūnas

Emanuelis Kęstutis Jarašūnas (Jungtinės Amerikos valstijos) – Kalifornijos valstybinio universiteto (JAV) mechaninės inžinerijos profesorius, mokslų daktaras, kėlimo mašinų konstrukcijų, darbų saugos specialistas.

Dirbo bendrovėje „Aeroject General“ su „Polaris“ ir „Minuteman“ raketų variklių projektais, kartu dėstė Kalifornijos valstybiniame universitete. Už raketų kėlimo mašinų konstrukcijų tobulinimą ir pritaikymą, už žymų įnašą raketų industrijai gavo žymenį iš JAV valstybinės agentūros NASA.

Profesorius yra dirbęs lėktuvus gaminančios bendrovės „Boeing“ medžiagų atsparumo patarėju-konsultantu, o Amerikos karinio laivyno bazėje Long Byče – kėlimo mašinų saugai užtikrinti patarėju. Kompanija „Boeing“ pritaikė jo išradimą – smūgiams itin atsparią medžiagą iš titano ir vanadžio.

E. K. Jarašūnas – Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos narys, Amerikos Nacionalinio standartų instituto (ANSI) Komiteto narys, Gamybos inžinierių asociacijos (SME) studentų skyriaus patarėjas, Amerikos universitetų asociacijos profesorius, Kalifornijos fakulteto asociacijos narys.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • padėjo sudaryti KTU Taikomosios mechanikos magistrantūros studijų programą. 1992 m. rudens semestre pirmajai magistrantų laidai skaitė kursą „Industrinė komunikacija“;
  • padėjo KTU Deformuojamų kūnų mechanikos katedroje įrengti metodinį kabinetą;
  • talkino organizuojant KTU mokslininkų stažuotes JAV, nuvykusius globojo;
  • nuolat siuntė į Kauną mokslinę matavimų, medžiagotyros literatūrą. Su KTU mokslininkais yra išleidęs leidinių studijų programų tobulinimo klausimais;
  • 2007 m. įsteigė vardinę stipendiją gabiems ir aukštų akademinių rezultatų pasiekusiems tuometinio KTU Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Mechanikos inžinerijos studijų krypties studentams, besispecializuojantiems sporto inžinerijos, biomechanikos ir biomechatronikos srityse.