Feliksas Palubinskas

Feliksas Palubinskas (Jungtinės Amerikos Valstijos) – JAV universitetų profesorius, vadybos srities mokslininkas, Amerikos lietuvių ir Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Profesoriaus mokslinių tyrimų tematika – tarptautinė rinka ir prekyba, verslo vadybos pedagogika, ekonominės minties raida, smulkusis verslas, rinkodara Sovietų Sąjungoje. Pagrindinės pedagoginės veiklos kryptys: verslo organizacijos vadyba, rinkodaros principai, rinkodaros vadyba, rinkodaros tyrimai, tarptautinis verslas, tarptautinė rinkodara.

F. Palubinskas – daugelio mokslinių straipsnių ir pranešimų autorius, dalyvavęs ateitininkų, Amerikos lietuvių bendruomenės, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikloje.

Profesorius Lietuvos universitetams ir bibliotekoms iš JAV atvežė daugiau nei 23 tūkst. mokslinių knygų. 1992 m. parūpino „Information Agency“ finansuojamą universitetinę vadybos programą, pagal kurią Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos aukštosiose mokyklose JAV specialistai iki 1996 m. skaitė paskaitas, aktualiais ekonomikos ir vadybos studijų studentams.

Garbės daktaro vardas suteiktas už nuopelnus pasauliniam vadybos mokslui ir svarų indėlį į Lietuvos vadybos mokslo ir mokymo procesą.