Hans Peter Jensen

Hansas Peteris Jensenas (Danijos Respublika) – mokslų daktaras, buvęs Danijos technikos universiteto (DTU) rektorius (1986-2001 m.), 7-erius metus ėjęs Danijos rektorių konferencijos ir 5-erius – Šiaurės universitetų asociacijos prezidento pareigas.

Mokslininkas buvo įsitraukęs į įvairiapusę tarptautinę veiklą. 5-erius metus vadovavo UNESCO Tarptautiniam inžinerinio lavinimo komitetui besivystančioms šalims, 3-ejus metus buvo Europos maisto saugos tarnybos mokslinio patariamojo forumo narys, 9-erius metus buvo Europos Tarybos Aukštojo mokslo ir tyrimų komiteto narys.

Tyrėjas nusipelnė ir Kauno miestui – H. P. Jensenui padedant ir konsultuojant, Švedija skyrė 2 mln. dolerių Kauno vandenvalos statybai.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • mokslininko inicijuotos bendradarbiavimo sutarties tarp KTU ir DTU pagrindu, buvo įkurtas Aplinkos inžinerijos institutas (APINI), kuriame pradėti jungtiniai mokslo tyrimų projektai;
  • jo iniciatyva KTU II rūmuose (K. Donelaičio g. 20) buvo suremontuotos patalpos, įrengtos mokslinės laboratorijos;
  • padedami H. P. Jenseno, APINI magistrantai įgijo galimybę DTU rengti magistro darbus, o doktorantai – vykdyti mokslinius tyrimus, semtis patirties aplinkos inžinerijos srityse;
  • H. P. Jenseno iniciatyva 1993 m. buvo suorganizuota KTU modernizavimo konferencija, kurioje dalyvavo atstovai iš 20 valstybių. Po šios konferencijos Universitete pradėta įgyvendinti trijų pakopų aukštojo mokslo sistema, įdiegta modulinė-kreditinė studijų sistema.