Irene Lange

Irena Langė (Jungtinės Amerikos Valstijos) – Kalifornijos valstybinio universiteto (JAV) profesorė, Mihaylo verslo ir ekonomikos fakulteto Marketingo katedros ilgametė vedėja, tarptautinio pripažinimo sulaukusi marketingo ir verslo komunikacijos specialistė.

I. Langė aktyviai dalyvavo ir dalyvauja profesinių ir mokslinių asociacijų veikloje, buvo ir tebėra aktyvi daugiau nei 30-ies šių profesinių sambūrių narė, nuolat dirba konsultacinį darbą. Tarp jos konsultuotų įstaigų: JAV Marketingo departamentas, Rytų – Vakarų prekybos biuras, NASA, Suomijos eksporto institutas.

Garbės daktarės vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • remdamasi savo moksline kompetencija, organizaciniais gabumais, talkino modernizuojant KTU, jo socialinius mokslus ir studijas, ypač verslo administravimo studijų programą;
  • būdama 1992 m. įsteigtos KTU Administravimo fakulteto (dabar – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas) Patariamosios tarybos JAV nare, dalyvavo formuojant fakulteto strategiją, verslo administravimo studijų programos struktūrą, verslo komunikacijos modulius, konsultavo rengiant magistro ir bakalauro baigiamuosius darbus;
  • organizavo seminarus dėstytojams ir paskaitų ciklus studentams;
  • profesorė aprūpino Universitetą vadovėliais, mokomąja garso ir vaizdo medžiaga;
  • rūpinosi į Amerikoje atvykusiais KTU dėstytojais, padėjo jiems megzti mokslinius kontaktus, dirbti mokslinį darbą;
  • jai tarpininkaujant, 1999 m. birželio 26 d., KTU Administravimo fakulteto diplomų įteikimo šventėje iškilmingai pasirašyta KTU ir Kalifornijos valstybinio universiteto bendradarbiavimo sutartis;
  • profesorė buvo įsteigusi vienkartinę stipendiją KTU studentui, studijuojančiam verslo administravimo ir vadybos srityse. Nuo 2011 m. pradėtos skirti dvi stipendijos po 500 JAV dolerių (460 Eur) gabiems ir aukštų rezultatų pasiekusiems studentams, studijuojantiems KTU Socialinių mokslų fakultete;
  • I. Langė nuolat remia Edukologijos mokslo krypties doktorantus bei koordinuoja jų stažuotes Kalifornijos valstybiniame universitete.
Irene Lange