Jeffrey A. G. Knight

Džefris A. G. Naitas (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) – De Montforto universiteto (Lesteris, Anglija) profesorius, Mechatronikos, precizinės elektromechanikos, automatizuotos gamybos paruošimo ir realizavimo specialistas.

Profesorius daug nuveikė organizuojant ir įgyvendinant tarptautines mokslo ir studijų programas. Iš pradžių prof. Dž. A. G. Naitas su savo kolegomis ir studentais dalyvavo „Erasmus“ programoje, kurią įgyvendindami mokslininkai parengė specialų studijų kursą.

Koordinuodamas „TEMPUS“ programą, siekė supažindinti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Kroatijos specialistus su verslu inžinerijoje, sudaryti jiems galimybes stažuotis Anglijoje, Vokietijoje.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • vykdant „TEMPUS“ programą, kuruojamą Dž. A. G. Naito, tuometiniame KTU Mechanikos fakultete (vėliau – Mechanikos ir mechatronikos fakultetas) įkurta moderni Technologinių procesų automatizuoto projektavimo laboratorija, aprūpinta priemonėmis, kompiuteriais, specializuota programine įranga ir mokymo literatūra;
  • kartu su KTU mokslininkais atliko mokslinius tyrimus, skelbė bendrus straipsnius, finansavo tyrėjų stažuotes;
  • profesoriaus dėka užmegzti ryšiai kokybės valdymo srityje su Norvegijos ir Vokietijos universitetais;
  • KTU Gamybos sistemų katedra aprūpinta technine literatūra ir kompiuterinėmis programomis.
Jeffrey A. G. Knight