John Arnoldus Berendse

Jonas Arnoldas Berendsė (Nyderlandų karalystė) – kompanijos „FESTO Holding“ generalinis direktorius, KTU – FESTO pramonės automatikos centro įkūrėjas.

Įvairių bendrovių ir organizacijų Nyderlanduose, Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje įkūrėjas. Jo iniciatyva Vilniuje 1994 m. buvo įkurtas Informacijos biuras, kuris padėjo plėtoti Olandijos ir Lietuvos verslo ir pramonės bendradarbiavimą.

J. A. Berendsė buvo Hagos Pramonės ir prekybos rūmų generalinio komiteto narys, FESTO akademijos Vokietijoje vyresnysis tarėjas. Jo darbai vertinami Olandijos darbdavių asociacijoje, Hidraulikos ir pneumatikos firmų federacijos taryboje bei daugelio techninių ir verslo sąjungų valdybose.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • J. A. Berendsė buvo KTU – FESTO pramonės automatikos studijų centro iniciatorius, į kurį investavus 1 mln. Vokietijos markių (apie 511 tūkst. eurų), šis padalinys tapo geriausia didaktika ir mokymu paremtos, modernios technologijos diegimo organizacija, Europoje;
  • jo iniciatyva panašūs pramonės automatikos studijų centrai buvo steigiami ir kituose universitetuose bei aukštesniosiose mokyklose;
  • inžinierius stiprino materialinius ir intelektualinius pagrindus Lietuvos aukštųjų mokyklų plėtotei bei modernių mokymo priemonių įdiegimą KTU.