Jonas Gylys

Jonas Gylys (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, energetikos inžinierius.

J. Gylys – ilgametis Kauno technologijos universiteto (buvusio KPI) dėstytojas, Senato Studijų komisijos pirmininkas, ėjęs Šilumos ir atomo energetikos katedros vedėjo pareigas.

Svarbiausios profesoriaus mokslinių tyrimų kryptys – branduolinių reaktorių sauga, hidrodinamika, šilumos ir masės mainai dvifazėse sistemose. J. Gylys sukūrė nutekamojo vandens terminio nukenksminimo metodų, yra 5 išradimų autorius.

Mokslininkas taip pat yra vienas iš Branduolinės energetikos tęstinumo Lietuvoje studijos (2004 m.) autorių.

J. Gylys yra monografijos „Hidrodinamika, šilumos ir masės mainai statiškai stabilių putų sistemose“ (1998 m.), „Branduolinės inžinerijos įvadas“ (1997 m.), „Branduolinio kuro ciklas“ (1999 m.), „Branduolinių energetinių sistemų medžiagos“ (2000 m.) vadovėlių autorius.

Profesorius yra apdovanotas Lietuvos mokslo premija (2002 m.).

Jonas Gylys