Juozas Petras Kazickas

Juozas Petras Kazickas (Jungtinės Amerikos Valstijos) – mokslų daktaras, žymus visuomenės veikėjas ir verslininkas, filantropas, Kazickų šeimos labdaros fondo steigėjas, daug prisidėjęs atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir stiprinant šalies valstybingumą.

1990 m. J. P. Kazickas asmeninių pastangų dėka įtraukė buvusį JAV prezidentą Džimį Karterį į tiesiogines derybas su Sovietų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu. Šių derybų rezultatas – M. Gorbačiovui pateiktas prezidento Džordžo H. Bušo vyriausybės palankus sprendimas Lietuvos nepriklausomybės pripažinimui.

Mokslininkas rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės tarptautiniu pripažinimu, jos vadovų ir vyriausybės narių vizitais ir susitikimais su JAV ir Vakarų Europos valstybių vadovaujančiomis politinėmis asmenybėmis, žurnalistais, pagrindinių dienraščių redaktoriais. J. P. Kazickas buvo Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininko prof. Vytauto Landsbergio, prezidento Algirdo Brazausko, Lietuvos premjerų ir Tarptautinės Baltijos valstybių komisijos konsultantas.

1991 m. Vilniuje įkūrė pirmąją Baltijos valstybėse privataus kapitalo telekomunikacijų įmonę „Litcom“ (dabar – „Telia“), buvo jos tarybos pirmininkas.

Jo ir bendradarbių pastangomis Vilniuje pradėjo veikti palydovinė antžeminė ryšių stotis ir taip buvo užtikrintas tiesioginis telefonų ryšys su visu pasauliu. J. P. Kazickas pritraukė į Lietuvą nemažai stambių investuotojų iš JAV: įmones „Philip Morris“, „Coca-Cola“, „Motorola“, koncerną „Williams“.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • J. P. Kazickas skyrė dvi metines stipendijas po 600 JAV dolerių (550 Eur)geriausiems tuometinio Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto magistrantams ir metinę 3000 JAV dolerių (2700 Eur) dotaciją (angl. grant) kaip paramą dėstytojui, skaitančiam paskaitas ir vykdančiam mokslinius tyrimus telekomunikacijų srityje;
  • buvo vienas iš JAV instituto steigėjų. Steigimo sutartyje buvo numatyta, kad Universiteto mokslininkai kartu su JAV specialistais atliks bendrus tyrimus, analizuos Amerikos įmonių ir organizacijų patirtį, kaups informaciją apie naujas ar potencialiai galimas įsigyti technologijas;
  • įsteigė šešias stipendijas studentams ir dvi KTU dėstytojams. Bendra jų suma – daugiau kaip 40,8 tūkst. litų (12 tūkst. eurų).