Juozas Rimvydas Vaišnys

Juozas Rimvydas Vaišnys (Jungtinės Amerikos Valstijos) – Jeilio universiteto profesorius, mokslinius tyrimus atlikęs chemijos, biologijos, minerologijos, fizikos ir kitose mokslo šakose, supersudėtingų sistemų modeliavimo specialistas.

Būdamas penkiolikos metų, J. R. Vaišnys gavo stipendiją ir buvo priimtas į Jeilio universitetą, kur įgijo bakalauro laipsnį. Studijas vėliau tęsė Kalifornijos universitete (angl. University of California, Berkeley), kur 1960 m. chemijos mokslų srityje apgynė daktaro laipsnį. 1959 m. buvo pakviestas dirbti dėstytoju Jeilio universitete.

Jeilio universitete J. R. Vaišnys neapsiribojo chemijos mokslu – atliko mokslinius tyrimus biologijos, minerologijos, fizikos ir kitose mokslo šakose, tapo supersudėtingų sistemų modeliavimo specialistu, atlikdamas tyrimus bendradarbiavo su antropologais. Tyrėjas taip pat dirbo mokslinį darbą Ilinojaus universitete ir Max-Planck institute Vokietijoje, NASA priklausančioje JPL laboratorijoje (angl. Jet Propulsion Laboratory) Kalifornijoje.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • 1988 m. J. R. Vaišnys buvo pirmas amerikietis, profesoriaus Jurgio Staniškio kvietimu atvykęs dėstyti į KTU. Nuo to laiko profesorius atvykdavo dirbti pedagoginio ir mokslinio darbo į Lietuvą kelis kartus per metus;
  • profesorius dėstė tuometinio Automatikos fakulteto studentams bei aspirantams, buvo KTU Senato narys, KTU bibliotekai atvežęs vertingų leidinių;
  • J. R. Vaišnys dėstyti KTU pakvietė tuometines Jeilio universiteto studentes: Emiliją Beeler ir Astridą Nolte, kurios 1991 m. rudens semestre KTU dėstė anglų kalbą.
Juozas Rimvydas Vaišnys