Jurgis Kazimieras Staniškis

Jurgis Kazimieras Staniškis (Lietuvos Respublika) – profesorius, technologijos mokslų daktaras, aplinkosaugininkas, inžinierius elektromechanikas.

1975-1978 m. J. K. Staniškis buvo Automatikos fakulteto prodekanas, 1978-1982 m. – dekanas, 1981-1992 m. – Gamybos automatizavimo katedros vedėjas, nuo 1991 m. – Lundo universiteto kviestinis profesorius, 1991-2016 m. Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) įkūrėjas ir direktorius, dabar – mokslo vadovas.

Mokslininkas yra 140 išradimų, 300 mokslinių publikacijų autorius, mokslinio žurnalo „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ vyriausiasis redaktorius, tarptautinių mokslinių žurnalų „Waste Management & Research“, „Bioautomation“, „Energy manager“ redkolegijų narys.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: sisteminis aplinkos apsaugos problemų sprendimas, taršos prevencija, aplinkos apsaugos ir atliekų vadyba, aplinkos užterštumo modeliavimas ir prognozavimas, baseininė vandens kokybės vadyba, darniosios pramonės plėtros strategija.

2017 m. J. K. Staniškis tapo Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) paskirtos nepriklausomų ekspertų komandos, kuri kas ketverius metus rengs JTO Pasaulinę darnaus vystymosi ataskaitą, nariu. Iš 15 ekspertų, atstovaujančių 193 JTO valstybes nares, J. K. Staniškis yra vienintelis Rytų Europos regiono atstovas.

Mokslininkui skirtos: Lietuvos mokslo premija (2004 m.), Valdo Adamkaus premija (2005 m.), ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius (2009 m.), Baltijos jūros premija (angl. The Baltic Sea Award, 2010 m.).

Jurgis Kazimieras Staniškis