ktu.edu en Virtualusis KTU turas
ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Jurgis Vilemas

Jurgis Vilemas (Lietuvos Respublika) – profesorius, branduolinės energetikos inžinierius, ilgametis Lietuvos energetikos instituto vadovas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Pagrindinė profesoriaus mokslinio darbo sritis – įvairių tipų ir įvairių paskirties branduolinių reaktorių termo-hidrodinaminių procesų tyrimas bei su ta sritimi susijusių fundamentinių hidro- ir dujų dėsningumų nagrinėjimas, branduolinių jėgainių saugos problemos.

Nuo 1991 m. pagrindinę savo mokslinės ir organizacinės veiklos dalį skyrė Lietuvos energetikos politikos, ekonomikos ir saugos klausimams. Vadovavo ar aktyviai dalyvavo vykdant Lietuvos energetikos strategijų rengimui reikalingas mokslinių tyrimų programas.

1994-1997 m. buvo tarptautinės Ignalinos AE saugumo žiuri narys. 1993-2008 m. vadovavo Lietuvos Vyriausybės įsteigtam Lietuvos branduolinės saugos konsultaciniam komitetui. 2000-2008 m. buvo bendrovės „Lietuvos energija“ valdybos pirmininku, 1993-2007 m. – LR Vyriausybės patarėju (visuomeniniais pagrindais) energetikos klausimais.

J. Vilemas yra apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordinu, yra Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatas, Akademiko A. Žukausko premijos laureatas.

Garbės daktaro vardas suteiktas už nuopelnus Lietuvos mokslui.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku