Kazimieras Ragulskis

Kazimieras Ragulskis (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas daktaras, inžinierius mechanikas, akademikas, precizinės vibromechanikos ir vibrotechnikos mokslinės mokyklos, pelniusios pasaulinį pripažinimą, įkūrėjas.

1963-1993 m. prie Kauno technologijos instituto (buvusio KPI) įsteigtos mašinų gamybos technologijos katedros žinybinės „Vibrotechnikos ir kovos su triukšmu laboratorijos“ vedėjas. Laboratoriją reorganizavus į mokslinio tyrimo sektorių „Vibrotechnika“, tapo jo moksliniu vadovu.

K. Ragulskis sukūrė naują mokslinę sritį – precizinę vibromechaniką ir vibrotechniką. Profesorius taip pat sukūrė naujus ir išvystė žinomus netiesinių dinaminių sistemų efektus bei savybes, suformavo tos srities atskirų krypčių mokslinius pagrindus, atrado principus naujoms sistemoms sudaryti, kuriuos su savo mokiniais išvystė iki taikomųjų mokslo rezultatų inžinerinei praktikai.

K. Ragulskis yra 28 monografijų, per 700 mokslinių straipsnių autorius bei bendraautoris, 160 leidinių redaktorius. Skaičiuojama, kad mokslininkas per maždaug 42 metus vienas ar su bendraautoriais užpatentavo apie 1750 išradimų, vidutiniškai daugiau nei keturiasdešimt vieną išradimą per metus.

Remiantis akademiko moksline teorija, sukurtos originalios precizinės sistemos, kurios rado efektyvų panaudojimą mašinų ir prietaisų pramonėje, aviacijoje ir kosminėje technikoje, išrasti originalūs vibraciniai varikliai, stabilizatoriai, dozatoriai, separatoriai ir jų pagrindu sukurtos naujais principais veikiančios sistemos, mechanizmai, mašinos, robotai ir technologijos.

Profesorius buvo mokslinių darbų „Vibrotechnika“ (69 leidiniai rusų k.), tarptautinių žurnalų „Vibration Engineering“ (16 numerių, anglų k.), „Journal of Vibroengineering“ (8 numeriai, anglų k.) ir „Journal of Measurements in Engineering“ (4 numeriai, anglų k.) vyriausias redaktorius.

Akademikas už savo išradimus, įžymius mokslo pasiekimus bei inovacijų sukūrimą yra gavęs apie 100 įvairių premijų bei apdovanojimų.

Kazimieras Ragulskis