Kazys Šešelgis

Kazys Šešelgis (Lietuvos Respublika) – habilituotas architektūros mokslų daktaras, profesorius, nusipelnęs Lietuvos inžinierius, mokslo veikėjas, architektas.

Reikšmingiausia K. Šešelgio veikla – sukurta ir nuosekliai plėtota bendrosios miestų ir kaimo gyvenviečių sistemos formavimo Lietuvoje koncepcija.

K. Šešelgio ir jo kolegų dėka buvo atkreiptas dėmesys į turimą liaudies architektūros paveldą. 1947-1958 m. ir 1970-1996 m. K. Šešelgis dalyvavo mokslinėse tiriamosiose ekspedicijose Lietuvos rajonuose (iki 1981 m. vadovavo paminklinių kaimų tyrinėjimo darbams), atliko tyrimus liaudies architektūros tematika.

K. Šešelgis išleido 7 monografijas apie lietuvių liaudies architektūrą, kuriose fiksuojami esami ir jau neišlikę liaudies architektūros objektai.

Profesorius sukūrė Lietuvos teritorijos vieningos apgyvendinimo sistemos modelį, pagal kurį 1967 m. sudarė (kartu su kitais) rajoninio planavimo schemą, už kurią autoriams paskirta Lietuvos valstybinė premija.

Už darbą „Lietuvos rajoninio planavimo sistema“, kuriam vadovavo K. Šešelgis, 1967 m. buvo skirta dar viena Lietuvos valstybinė premija. Šiame darbe buvo paruošta originali metodika gyvenvietėms tipizuoti, jų tinklui plėsti. Darbas panaudotas išdėstant respublikos gamybines jėgas ir formuojant miestus.

Garbės profesoriaus vardas suteiktas už ilgametę mokslinę veiklą ir skirtą dėmesį lietuvių liaudies architektūros paveldui.

Kazys Šešelgis