Kęstutis Kriščiūnas

Kęstutis Kriščiūnas (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, KTU rektorius (1992-2000 m.).

K. Kriščiūnas 1977 m. ėjo KTU (buvęs KPI) Radiotechnikos ir Elektrotechnikos, nuo 1985 m. – Pramonės automatikos katedros vedėjo, o 1990-1992 m. – KTU mokslo prorektoriaus pareigas.

Mokslininko nuveikti darbai – svarus indėlis, pertvarkant Kauno politechnikos institutą į Kauno technologijos universitetą, integruojant geriausias Vakarų aukštųjų mokyklų mokslo ir studijų tradicijas.

Nuo 2000 m. K. Kriščiūnas vadovavo KTU Europos institutui, nuo 2002 m. buvo šio instituto Žano Monė katedros vedėjas, o nuo 2003 m. – Žano Monė Europos kompetencijos centro vadovas ir Europos universitetų asociacijos tarybos narys.

Svarbiausios mokslinės veiklos sritys: automatinio valdymo sistemos, techninė kibernetika, aukštojo mokslo vadyba, žinių ekonomika. K. Kriščiūnas – daugiau kaip 50 išradimų, virš 200 mokslinių straipsnių autorius ir 100 publikacijų bendraautoris.

K. Kriščiūnas parašė monografijas „Dvimačių kintamosios srovės sekimo sistemų teorija“ (rusų k., su P. Kemėšiu, 1975 m.), „Ergatinės informacijos transformavimas“ (rusų k., 1981 m.), buvo monografijos „Mokslas, technologija ir visuomenė: harmoningos raidos paieškos“ bendraautoris ir sudarytojas (kartu su L. Rinkevičiumi, A. Targamadze, 2002 m.), parengė vadovėlį „Elektros pavarų valdymo sistemos“ (su V. Geleževičiumi, V. Kubiliumi, 1990 m.).

Kęstutis Kriščiūnas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (2001 m.).

Kęstutis Kriščiūnas