Klaus K. Unger

Klausas K. Ungeris (Vokietija) – Johano Gutenbergo universiteto Maince (vok. Johannes Gutenberg-Universität Mainz) profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, vienas žymiausių pasaulyje skystinės chromatografijos specialistų.

Mokslininkas yra daugelio mokslo draugijų ir asociacijų, mokslo žurnalų redakcijų narys, daugiau kaip 350 mokslo straipsnių autorius ir bendraautorius.

K. K. Ungeris yra apdovanotas Austrijos analitinės chemijos draugijos medaliu, Chromatografijos draugijos A. J. P. Martino prizu (Londonas, Didžioji Britanija), Humbolto prizu, Riksbanken Jubileums fondo prizu (Stokholmas, Švedija), JAV cheminės draugijos prizu chromatografijos srityje.

1979 m. išleista monografija „Porouc silica“ yra laikoma vienu iš fundamentaliųjų veikalų, lėmusių aukšto efektyvumo skystinės chromatografijos atsiradimą ir sparčią plėtotę.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • 1992-1995 m. jo pastangomis Cheminės technologijos fakultetas gavo vertingos aukšto efektyvumo skystinės chromatografijos aparatūros už maždaug 150 tūkst. litų (apie 43,5 tūkst. eurų). Gauta aparatūra naudota bendradarbiaujant su įvairiomis kitomis Lietuvos mokslo ir tyrimų institucijomis;
  • 1997 m. lapkritį profesorius kartu su KTU darbuotoju Audriumi Maruška Universitete vedė skystinės chromatografijos kursus, kuriuos didžia dalimi finansavo iš savo projektų ir chromatografinę aparatūrą gaminančių įmonių lėšų. Kiekvienas kursų dalyvis be kurso medžiagos gavo ir K. K. Ungerio ir E. Weberio aukšto efektyvumo skystinės chromatografijos vadovėlio rankraščio kopiją;
  • K. K. Ungeris sudarė galimybes savo laboratorijoje Vokietijoje stažuotis ar lankytis nemažam skaičiui Universiteto dėstytojų ir doktorantų.
Klaus K. Unger