Klaus Martin Schwab

Klausas Martinas Schwabas (Vokietija) – Pasaulio ekonomikos forumo, tarptautinės organizacijos, inicijuojančios viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, steigėjas ir valdybos pirmininkas, ekonomikos ir inžinerijos mokslų daktaras.

Profesorius buvo pirmasis, pradėjęs plėtoti privačios-viešos partnerystės, socialinės antreprenerystės, kompleksinio suinteresuotų grupių požiūrio bei kitas koncepcijas.

K. Schwabo ryšiai su Lietuva prasidėjo 1990 metais, kai Lietuva buvo pakviesta dalyvauti Pasaulio ekonomikos forumo renginyje. Jo nuopelnai Lietuvai buvo įvertinti 2009 metais, kuomet tuometinis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus jam suteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžių.

1998 m. su savo žmona Hilde K. Schwabas sukūrė „Schwab“ socialinės antreprenerystės fondą, kurio tikslas – nustatyti, pripažinti ir skleisti socialinės antreprenerystės iniciatyvas. Fondas remia socialinių entreprenerių (angl. social entrepreneurs) tinklą, kurį sudaro daugiau kaip 350 verslo atstovų iš viso pasaulio.

2004 m., gavęs Dan Davido premiją, K. Schwabas įkūrė naują fondą – „Jaunųjų pasaulio lyderių forumą“ (angl. „Forum of Young Global Leaders“), skirtą jaunesniems nei 40 metų asmenims. Po septynerių metų, 2011 m., jis įkūrė pokyčių iniciatorių bendruomenę (angl. „Global Shapers Community“), skirtą potencialiems lyderiams nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Šių dviejų fondų pagrindinis tikslas – integruoti jaunus žmones, kaip stiprų ateities balsą, į globalų sprendimų priėmimo procesą ir skatinti jų dalyvavimą konkrečiuose projektuose, kuriuose sprendžiamos socialinės problemos.

45-asis KTU garbės daktaras taip pat paskatino įsteigti globalų tarybų darbotvarkių tinklą (angl. „Network of Global Agenda Councils“), susidedantį iš daugiau kaip 1500 svarbiausių ekspertų, kurie sprendžia pasaulinius, regioninius ir su pramonės plėtra susijusius uždavinius.

K. Schwabas per savo mokslinę karjerą yra gavęs daugybę tarptautinių ir nacionalinių apdovanojimų.

Garbės daktaro vardas suteiktas už ekonomikos žinių, pažangių koncepcijų plėtros bei socialinės antreprenerystės skatinimą, paramą jaunam verslui ir indėlį plėtojant ketvirtosios pramonės revoliucijos koncepciją.