Leif Sörnmo

Profesorius Leif Sörnmo su KTU bendradarbiauja nuo 1997 metų. Per šiuos metu jis reikšmingais darbais prisidėjo steigiant, plėtojant ir stiprinant biomedicininės inžinerijos mokslo ir studijų kryptį Universitete.

L. Sörnmo – Lundo universiteto (Švedija) Biomedicinos inžinerijos katedros profesorius, Saragosos universiteto (Ispanija) garbės daktaras. Jis – biomedicininės inžinerijos mokslininkas, per savo 38 metų mokslinę karjerą paskelbęs per 160 mokslinių straipsnių, parengęs 6 monografijas. Jis yra 8 tarptautinių prestižinių žurnalų asocijuotasis redaktorius ir redkolegijų narys. Lundo universitete L. Sörnmo įkūrė Biomedicininės inžinerijos katedrą.

Profesoriui priklauso 11 Europos ir JAV patentų, jis yra 3 biomedicininės inžinerijos įmonių steigėjas.

Konsultuojant profesoriui, KTU išugdyti 4 mokslo daktarai, parengta ir publikuota per 10 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose, kartu su KTU mokslininkais parengta bendra monografija. Drauge su profesoriumi KTU parengė ir vykdė 5 tarptautinius ir 2 nacionalinius projektus.

Jo dėka KTU tyrėjai, doktorantai ir magistrantai turėjo progą gilinti žinias ilgalaikėse stažuotėse Lundo universitete. Jis ne kartą lankėsi Lietuvoje ir skaitė paskaitas KTU studentams.

Profesorius prisidėjo kuriant ir tobulinant KTU Biomedicininės inžinerijos magistrantūros ir biomedicininės elektronikos bakalauro studijų programas. L. Sörnmo parėmė KTU metodinėmis priemonėmis, dovanojo vadovėlius, prisidėjo KTU gaunant paramą iš Lundo universiteto ir universitetinės ligoninės studentams skirtais prietaisais, įranga.

Garbės daktaro vardas suteiktas už ilgametę partnerystę, vykdant mokslinius tyrimus ir ugdant jaunuosius mokslininkus biomedicininės inžinerijos srityje.