Lina Slavinskė

UAB „Energia futura" organizacijos vystymo vadovė, Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės deleguota narė
Lina Slavinskė