Manfred Horvat

Manfredas Horvatas (Austrijos respublika) – profesorius, mokslų daktaras, Europos techniškųjų universitetų rektorių ir prezidentų konferencijos koordinatorius, daugelio strateginių Europos Sąjungos (ES) mokslo vystymo komisijų pirmininkas ir narys.

M. Horvatas – Europinių tyrimų ir technologijų tarptautinės bendrijos profesorius ir nepriklausomas ekspertas, daug laiko ir pastangų paskyręs Rytų Europos šalių integracijai į ES, ypač mokslo ir technologijų srityse.

Profesorius M. Horvatas už nuopelnus Vienos ekonomikai yra apdovanotas sidabro medaliu. Už mokslo ir menų propagavimą jam įteiktas Austrijos garbės kryžius.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • Europos technologinių universitetų tarpusavio bendradarbiavimo vystymą, skatinimą dalyvauti europiniuose projektuose ir institucijų veikloje;
  • KTU rektorių dalyvavimo strategiškai svarbiuose technologinių universitetų vadovų susitikimuose iniciavimą;
  • aktyvią veiklą, integruojant Rytų Europos technologinius universitetus į Europos mokslo ir studijų erdvę.