Minvydas Kazys Ragulskis

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Matematinio modeliavimo katedros profesorius, Mokslo grupės „Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras“ pagrindinis tyrėjas