ktu.edu en Virtualusis KTU turas
ktu.edu en Virtualusis KTU turas

Petras Vileišis

Petras Vileišis (Lietuvos Respublika) – inžinierius, visuomenininkas, aukščiausio lygio kelių, geležinkelių ir tiltų statytojas, kesoninių pamatų tiltams įrengimo žymus specialistas, vienas pirmųjų Lietuvos verslininkų, verslininkystės ideologų.

1904 m. pastatė spaustuvę lietuviškoms knygoms leisti ir lietuviškų knygų knygyną, nuo 1904 m. gruodžio mėn. iki 1909 m. kovo mėn. leido pirmą legalų lietuvišką dienraštį „Vilniaus žinios“. Savo lėšomis išleido apie 100 lietuviškų leidinių.

1905 m. buvo vienas Didžiojo Vilniaus Seimo iniciatorių, Lietuvių mokslo draugijos (LMD) steigėjas, nuo 1907 m. – LMD valdybos narys.

P. Vileišis pirmininkavo komitetui dėl naujų Karo muziejaus rūmų statybos, dirbo Susisiekimo ministerijos Inžinierių korpuso viršininku.

Garbės daktaro vardas suteiktas už viso gyvenimo literatūrinę veiklą.

1926 m. P. Vileišiui garbės daktaro-inžinieriaus titulą suteikė ir Lietuvos universiteto Technikos fakultetas, pagerbdamas inžinieriaus nuopelnus.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku