Povilas Kemėšis

Povilas Kemėšis (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas daktaras, inžinierius, elektrotechnikas, dvimačių kompleksinių skaičių teorijos taikymo technikoje pradininkas.

Nuo 1993 m. P. Kemėšis vadovavo Lingvistinių sistemų mokslinio tyrimo grupei, sukūrusiai žmogaus klausos analizatoriaus neuroninio tinklo receptorinės dalies matematinį modelį. Profesorius yra 40 išradimų iš kalbos signalų analizės ir atpažinimo autorius.

Mokslininko pastangomis, Universitete buvo įsteigtos Signalų tyrimo ir Automatizuotųjų valdymo sistemų žinybinės laboratorijos, kurioms vėliau ir vadovavo P. Kemėšis. Jis taip pat buvo Gamybos automatizavimo ir Valdymo sistemų katedrų vedėjas.

Pagrindinės P. Kemėšio mokslinių darbų kryptys: vektoriniai matavimo prietaisai, daugiamačių objektų valdymas, automatinio valdymo sistemos, kalbos sistemų analizė ir sintezė, automatinis kalbos signalų atpažinimas, valdymo sistemos „žmogus-mašina“, informatikos inžinerija.

P. Kemėšis – apie pusantro šimto mokslinių straipsnių autorius, parašęs ir išleidęs monografijas: „Skaičiavimo kompleksų teorija“ (dvi dalys, 1974-1976 m.), „Dvimačių kintamosios srovės sekos sistemų teorija“ (rusų k., su K. Kriščiūnu, 1975 m.), „Kalbos signalų atpažinimas pagal jų struktūrines savybe“ (rusų kalba, su kitais autoriais, 1977 m.) „Kalbos signalo algoritmai“ (1996 m.) ir „Klausos neuroninis tinklas“ (kartu su A. Stasiūnu, 2001 m.).

Povilas Kemėšis