Ramutis Petras Bansevičius

Ramutis Petras Bansevičius (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius mechanikas, KTU Senato pirmininkas (1996–2000 m.) ir rektorius (2000–2007 m.).

Tarp daugiau nei 300 mokslininko, pelniusio ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinį pripažinimą, išradimų: planšetė aklųjų darbui su dvimate grafika ir internetu, pjezoelektriniai robotai manipuliatoriai bei kiti reikšmingi, praktikoje pritaikomi prietaisai.

Profesorius yra daugiau kaip 250 mokslinių straipsnių, 7 precizinių sistemų dinamikos srities knygų, 18 patentų užsienyje autorius. R. P. Bansevičius sukūrė pjezomechanikos pagrindus ir jos taikymą realizuojant naują precizinių mechanizmų klasę – pjezoelektrines kelių laisvės laipsnių pavaras.

R. P. Bansevičius ėjo KTU (buvęs KPI) Mašinų gamybos (1985-1995 m.), Gamybos sistemų (1995-1996 m.) katedrų vedėjo bei mokslinio centro „Vibrotechnika“ laboratorijoje vedėjo pareigas.

Profesorius yra Belgijos Karaliaus karūnos Komandoro ordino kavalierius (2006 m.), kuriam (kartu su bendraautoriais) 2010 m. už darbų ciklą „Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai“ buvo skirta Lietuvos mokslo premija.

Mokslininkas taip pat įvertintas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu (1999 m.).

Ramutis Petras Bansevičius