Rimvydas Povilas Žilinskas

Rimvydas Povilas Žilinskas (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius,  KTU Senato pirmininkas (2002–2006), KTU Metrologijos instituto direktorius (1995–2013), vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Išsilavinimas

 • 1959 m. – Kauno politechnikos institutas (toliau – KPI), Elektronikos inžinerija – inžinierius;
 • 1959 m. – Kauno Radijo matavimo technikos mokslinių tyrimų instituto inžinierius;
 • 1967 m. – KPI, technikos mokslų kandidatas;
 • 1975 m.- KPI, mokslų daktaras;
 • 1979 m. – KTU, profesorius (vardas);
 • 1980 m.- KTU, profesorius (pareigos);
 • 1993 m.- KTU, nostrifikuotas hab. daktaras;
 • 1995 m.- KTU, Metrologijos instituto direktorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Profesinė karjera ir visuomeninė veikla

 • 1959–1980 m. Kauno Radijo matavimo technikos mokslinių tyrimų instituto inžinierius, vyresnysis ir vadovaujantysis inžinierius, laboratorijos viršininkas, skyriaus viršininkas;
 • 1980–1990 m., 1992-2001 m. KTU Radijo prietaisų katedros vedėjas;
 • Lietuvos nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas;
 • 1990–1992 m. – KTU Radioelektronikos fakulteto profesorius;
 • 1990–1992 m.- Mokslo žurnalo “Elektronika ir elektrotechnika” redakcijos kolegijos narys;
 • 1990–1992 m.- Mokslo žurnalo “Baltijos elektronika” vyriausiasis redaktorius;
 • 1996-2011 m.- Mokslo žurnalo “Matavimai” vyriausiasis redaktorius;
 • 1996–1998 m.- “Nacionalinė metrologinio aprūpinimo sistema” koordinatorius, Lietuvos metrologijos tarybos pirmininko pavaduotojas;
 • 1998- 2006 m.- Lietuvos metrologijos tarybos pirmininkas;
 • 2000–2005 m.- Lietuvos mokslo tarybos narys- ekspertas;
 • 1996- 2012 m.- KTU matavimų inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinės komisijos pirmininkas;
 • 1997- 2002 m.- KTU Senato pirmininko pavaduotojas;
 • 2002–2006 m.- KTU Senato pirmininkas;
 • 1995–2013 m.- KTU Metrologijos instituto direktorius (Institutas įsteigtas R. P. Žilinsko iniciatyva), vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Pedagoginė veikla. Parengė ir skaitė šiuos modulius (2005- 2012 m):

 • Metrologija ir matavimų teorija;
 • Metrologija ir matavimų metodologija;
 • Elektrinių dydžių matavimai.

Vadovavo baigiamiesiems (bakalauro ir magistro) darbams, gamybinėms praktikoms, studentų moksliniams tiriamiesiems darbams.

Parengė 17 mokslų daktarų, kurie tęsė akademinę mokslinę veiklą.

Būdamas (1996-2010) universiteto matavimų inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinės komisijos bei vėliau doktorantūros matavimų inžinerijos (10T) komiteto pirmininku, inicijavo ir dalyvavo parengiant matavimų inžinerijos (10T) doktorantūros programą. Organizavo doktorantūros studijų modulių parengimą bei studijų ir mokslinių tyrimų, disertacijų kokybės vertinimus.

Parengė „Matavimų inžinerijos“ magistro studijų KTU programą.

 Išleisti vadovėliai, mokomosios knygos

 • 1975 m. Monografija “Santykio matuokliai ir jų panaudojimas radijo matavimuose”;
 • 1997 m. “Lietuvos metrologinio aprūpinimo poreikių analizė”;
 • 1994 m. Sistemotechninis projektavimas: paskaitų konspektas.
 • 2009 m. Spalvotieji kineskopai : konstrukcija, technologija, gamyba: plokštieji spalvotieji vaizduokliai.

Mokslinė veikla

Mokslinio darbo kryptys

Aukštadažnė matavimo technika (mikrobangos);

Mikroprocesorinės matavimo sistemos;

Elektrinių dydžių matavimai ir sistemos;

Metrologija ir matavimų metodologija;

Patikros ir kalibravimo metodų kūrimas, metodikų rengimas ir ekspertizė;

Įteisinamų matavimo priemonių tipo bandymo programų sudarymas ir metrologinė ekspertizė;

Paklaidų ir neapibrėžčių analizė;

Etaloninių matavimo priemonių projektavimas ir kūrimas.

Svarbiausios mokslo publikacijos, išradimai

Parengė ir paskelbė apie 140 mokslo darbų, tarp jų– 18 išradimų (įskaitant darbus Kauno Radijo matavimo technikos mokslinių tyrimų institute). Su bendraautoriais rengė ir publikavo straipsnius Web of Science duomenų bazėje indeksuotuose leidiniuose su cituojamumo rodikliu tarptautinėse ir nacionalinėse leidyklose. Vadovavo mokslo projektams su ūkio subjektais, kurių  bendra apimtis kiekvienais metais (2005- 2012 m.) vidutiniškai siekdavo iki 150 tūkst. Eur.

Moksliniai pranešimai

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Prancūzijoje, JAV, Vokietijoje, Čekijoje, Bulgarijoje ir kt., daugelyje Lietuvos pramonės, ūkio uždavinių  ir problemų sprendimui skirtose konferencijose ir seminaruose.

 Mokslo ir dalykiniai ryšiai

 • 1996-1998 m. m. R. P. Žilinskas inicijavo Nacionalinę programą “Nacionalinė metrologinio aprūpinimo sistema”, kurią vykdė 9 mokslo institucijos, ir buvo jos koordinatorius.
 • parengė nuostatus ir įkūrė Metrologinės ekspertizės institutą, kuris vėliau tapo KTU Metrologijos institutu, ir buvo jo vadovu. Institutas buvo pripažintas metrologijos mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros centru, kuris vykdė matavimo priemonių patikros ir kalibravimo metodikų ekspertizes prieš patvirtinimą VMT. Sudėtingoms matavimo sistemoms Institutas kūrė metrologinio laidavimo metodus ir priemones, sudarė originalias patikros metodikas pagal ūkio subjektų užsakymus, kurių apimtys siekė 100-150 tūkst. eurų kasmet. Didžiajai šių darbų daliai R. P. Žilinskas buvo moksliniu vadovu.
 • Aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos metrologijos sistemą, nacionalinius etalonus, buvo Lietuvos metrologijos tarybos pirmininko pavaduotoju ir pirmininku (1996-2006 m.). Kartu su komanda atgaivino ir sukūrė nacionalinę matavimo vienetų laidavimo sistemą, atkūrė etalonų sieties perdavimo sistemą, kuri iki šios dienos gyvuoja Lietuvoje.
 • Vadovavo Lietuvos Metrologijos įstatymo parengimo darbo grupei (LR Seimo patvirtinta 2006m. redakcija galiojo iki pakeista 2018 m.).
 • Sudarė Kompleksinę Lietuvos metrologijos specialistų rengimo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programą, pereinant iš sovietinės metrologijos į šiuolaikinę tarptautinę sistemą, pagal kurią 1998-2012 m. m. parengta 411 metrologų– tikrintojų metrologijos centrų bei įmonių patikros laboratorijoms.
 • Parengė inžinieriaus– metrologo intensyvių studijų programą ir organizavo studijas Metrologijos centrų inžinieriams (2000-2003m.m programą baigė 44 inžinieriai).

Apdovanojimai

 • 1985 m. SSRS valstybinės premijos už mikroprocesorinių MB grandinių analizatorių principų sukūrimą laureatas;
 • 1987 m. Nusipelnęs Lietuvos mokslo veikėjas;
 • 2012 m. Kauno miesto burmistro Juozo Vileišio pasidabruotas medalis.

Valstybinės Metrologijos tarnybos padėkos už nuoširdų bendradarbiavimą ir geranorišką pagalbą vystant Lietuvos metrologijos sistemą.

Švietėjiška veikla

Daug kartų atstovavo Universitetą pramonės, vyriausybės atstovų renginiuose. Buvo paskirtas dalyvauti Metrologijos tarybos, etalonų vertinimo komisijose, renginiuose, buvo kviečiamas kalbėti Lietuvos Seimo renginiuose, asmeniniuose susitikimuose su Lietuvos Vyriausybių nariais, Lietuvos Prezidentais ir pan. Dalyvavo televizijos ir radijo laidose mokslo klausimais. Skaitė mokslinius ir mokslo populiarinimo pranešimus mokslo ir studijų parodose, renginiuose, seminaruose, konferencijose. Publikavo mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnius garsiuose žurnaluose, laikraščiuose, internetiniuose portaluose. Iniciavo ir vykdė svarbius nacionalinius projektus metrologijos ir matavimų srityje.

Profesoriaus emerito vardas suteiktas už ilgametę produktyvią mokslinę, organizacinę bei studijų veiklą, nuopelnus visuomenei ir Universitetui.

Rimvydas Povilas Žilinskas