Roland G. Verhé

Rolandas G. Verhė (Belgijos Karalystė) – profesorius, Gento universiteto mokslininkas, organinės ir maisto chemijos specialistas.

Profesorius aktyviai dalyvavo ir dalyvauja visuomeninėje veikloje. Jis yra kelių tarptautinių chemikų organizacijų (tarp jų ir Amerikos chemikų draugijos), įvairių komitetų ir konsultacinių tarybų narys.

R. G. Verhė yra buvęs aktyvus sportininkas, bėgikas, Belgijos čempionatų prizininkas. Už aktyvią visuomeninę veiklą 1988 m. profesorius gavo Belgijos karalystės valstybinį apdovanojimą, tapo Leopoldo II ordino karininku, o 1994 m. – Leopoldo II ordino kunigaikščiu.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • dažnų vizitų KTU metu, profesorius skaitė paskaitas studentams ir dėstytojams, supažindino juos su savo moksliniais darbais;
  • G. Verhė visokeriopai rėmė Cheminės technologijos fakultetą, ypač Maisto produktų technologijos katedrą. Bendra finansinė parama, susijusi su profesoriaus koordinacine veikla, per 2 metus sudarė per 100 000 eurų;
  • profesoriaus iniciatyva, ne vienas Cheminės technologijos fakulteto studentas mokėsi Vakarų universitetuose, skyrė lėšų studentus priimti mokytis Gento universitete.
Roland G. Verhé