Romualdas Šviedrys

Romualdas Šviedrys (Jungtinės Amerikos Valstijos) – Niujorko politechnikos universiteto profesorius, mokslo istorijos specialistas, Mokslo ir technologijos istorijos bei Filosofijos magistrantūros studijų įsteigėjas KTU Humanitarinių mokslų fakultete (dabar – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas).

Profesorius Niujorke skaitė daugiau nei dešimt mokslo istorijos studijoms reikšmingų disciplinų. Dvi naujas šakas jis sukūrė ir išplėtojo pats – tai Mokslo ir technologijos prognozavimas bei Technologijos perkėlimas į kitus kraštus.

2006-2007 m. parengė bei su UNESCO parama įgyvendino projektą „Lietuvos mokslininkai – pasauliui“, kurio tikslas – supažindinti visuomenę su pasaulinės reikšmės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mokslininkais. Ypač tais, kurie Lietuvoje nepelnytai pamiršti ar iki šiol yra mažai žinomi, nors svarbiomis švietimo ir mokslo reformomis pasižymėjo visame pasaulyje, atliko reikšmingų mokslinių atradimų, juos aukštai vertino svetimų šalių valdovai ir mokslo žmonės.

Mokslininkas inicijavo ir savo lėšomis išleido kelis Lietuvos mokslui svarbius veikalus: Antano Kimsos „Popiežiaus valstybės įkūrimas“ (2000), Ignoto Domeikos raštus (I t., 2003 m.), parėmė šių raštų antrojo tomo leidybą (2008).

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • jo iniciatyva tuometiniame Humanitarinių mokslų fakultete buvo įsteigta Mokslo ir technologijos istorijos ir filosofijos magistrantūra, pradėti įvairūs mokslo projektai;
  • KTU vykdyta profesoriaus veikla buvo įvertinta įvairiuose tarptautiniuose mokslo forumuose, Universitetas tapo žinomas ir kaip mokslo bei technologijų istorijos centras Lietuvoje;
  • 2004 m. KTU Distancinio mokymo centre R. Šviedrys įrašė ir, padedamas Humanitarinių mokslų fakulteto specialistų, DVD formatu išleido paskaitų ciklą apie Viduramžių technologijos istoriją.