Sören Mattsson

Siorenas Matsonas (Švedija) – Lundo universiteto radiacinės medicinos fizikos profesorius, vienas iš medicinos fizikų mokyklos pradininkų, įkūrėjų ir konsultantų Lietuvoje.

Pagrindinės jo mokslinių tyrimų sritys – jonizuojančios spinduliuotės poveikis gamtinei aplinkai, jonizuojančios spinduliuotės taikymas medicinoje ir radioekologija. Paskelbė per 300 straipsnių referuojamuose tarptautiniuose žurnaluose.

1999 m. S. Matsonas buvo paskirtas Švedijos radiacinės saugos instituto oficialiuoju ir įgaliotuoju atstovu, kuriant saugių ir kokybiškų paslaugų spindulinėje medicinoje įgyvendinimo strategiją Baltijos šalyse.

Jo iniciatyva buvo vykdomi du Švedijos vyriausybės finansuojami projektai. Vykdant pirmąjį projektą (2002-2005 m.) kartu su KTU mokslininkais buvo parengta nacionalinė medicinos fizikų rengimo koncepcija ir strategija. Vykdant antrąjį (2003-2006 m.), parengta ir įdiegta KTU Biofizikos krypties Medicinos fizikos magistrantūros programa, prie kurios rengimo aktyviai prisidėjo S. Matsonas.

Profesorius taip pat buvo aktyvus radiacinės saugos užtikrinimo ir radioaktyviosios taršos monitoringo Ignalinos atominės elektrinės regiono gamtinėje aplinkoje programų dalyvis; 4 bendrų projektų, kuriuose dalyvavo KTU, iniciatorius ir dalyvis.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • S. Matsonas – nusipelnęs mokslininkas medicinos fizikos mokslo ir studijų srityje, saugant gamtą ir žmogų nuo radiacijos poveikio;
  • profesoriaus dėka, KTU mokslininkai galėjo atlikti reikalingus mokslinius tyrimus Lundo universiteto ir Malmės universitetinės ligoninės mokslinėje eksperimentinėje bazėje, naudotis švedų dozometrine įranga;
  • S. Matsonas KTU Fizikos katedrai yra padovanojęs mokslinės ir metodinės literatūros bei įrangos moksliniams tyrimams;
  • profesorius teikė mokslinę metodinę paramą Universitetui, puoselėjo glaudų tarptautinį bendradarbiavimą.
Sören Mattsson