Terence Henry McLaughlin

Terensas Henris Maklochlinas (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) – Kembridžo universiteto mokslininkas, pasaulinio lygio edukologas, ugdymo filosofas, daug prisidėjęs stiprinant edukologijos mokslo pozicijas Lietuvoje, o ypatingai – KTU.

Mokslininko tyrimų sritis labai plati: ugdymo tikslai ir vertybės liberalioje pliuralistinėje demokratinėje visuomenėje, tėvų edukacinės teisės, socialinis, asmenybės ir moralinis ugdymas, bendrosios ir specialiosios mokyklos, mokyklų etosas, pilietiškumo ugdymas, nacionalinis identitetas ir ugdymas, teorinių idėjų vaidmuo edukacinėje praktikoje.

T. H. Maklochlinas įvairiais laikotarpiais užėmė vadovaujančias pareigas Kembridžo universitete. Jame jis dėstė nuo 1979 metų.

1997 m. T. H. Maklochlinas specialiai vertimui į lietuvių kalbą parengė, o KTU ir Atviros Lietuvos fondas išleido jo monografiją „Šiuolaikinė ugdymo filosofija: demokratiškumas, vertybės, įvairovė“ (leidykla „Technologija“, Kaunas), kurioje nagrinėjami edukacinės atsakomybės klausimai visuomeninių ir asmeninių vertybių kontekste, vaiko visuomeninio ugdymo, multikultūriškumo, pilietiškumo, tautiškumo problemos švietimo srityje, analizuojami įvairūs švietimo aspektai liberalizmo kontekste, tėvų edukacinių teisių klausimai.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • mokslininkas Administravimo fakulteto (dabar – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas) dėstytojams ir doktorantams skaitė paskaitas, vedė seminarus, buvo vizituojantis Universiteto profesorius;
  • dalyvavo bendruose tyrimuose kartu su tuometinio KTU Edukologijos instituto tyrėjais. Su profesore Palmira Jucevičiene yra parašęs knygos „Ugdymas, autonomija ir demokratinis pilietiškumas“ skyrių „Švietimas, demokratija ir tautinio identiteto formavimas“ (leidykla „Reuters“, Londonas, 1997).