Ulrich Daldrup

Ulrichas Daldrupas (Vokietija) – mokslų daktaras, politikas, Acheno miesto meras (1994-1999 m.), tarptautinio bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos ekspertas, ilgą laiką dirbęs ir gyvenęs Afrikoje bei Azijoje.

Politikas ėjo didžiausio Europos Sąjungoje energetikos sektoriaus klasterio „Energy Hills“ viceprezidento, o vėliau ir Darnios energetikos Europos agentūros (angl. European Agency for Sustainable Energy, EASE) pirmininko pareigas.

U. Daldrupas taip pat yra daugelio Vokietijos ir tarptautinių organizacijų tarybų narys ar pirmininkas.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • U. Daldrupas buvo vienos pirmųjų paramos verslui institucijų ir pirmojo verslo inkubatoriaus Lietuvoje – Kauno technologijos universiteto verslo inkubatoriaus (KTU VI), 1998 m. įsteigto Kaune, didžiausias projekto iniciatorius ir ypač veiklus partneris. Jam tarpininkaujant, Vokietijos vyriausybė steigiamam centrui skyrė 100 tūkst. Vokietijos markių (apie 51 tūkst. eurų).