Viktorija Šenavičienė

Viktorija Šenavičienė (Lietuvos Respublika) – profesorė, ilgametė buvusio KTU Socialinių mokslų fakulteto (dabar – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas) dekanė.

V. Šenavičienė aktyviai dirbo, diegdama mokslo ir pedagogines idėjas visuomenėje, atstovavo Universiteto profesūrą Kauno miesto, šalies regionų bendruomenėse. 2007 m. profesorei V. Šenavičienei už nuopelnus Kauno miestui suteiktas Kauno Santakos II laipsnio garbės ženklas.

Profesorė išskirtinį dėmesį skyrė Universiteto kultūros ugdymui, tradicijų kūrimui ir puoselėjimui, akademinės bendruomenės aktyviai gyvensenai ir sportui. Jos įkurti sporto renginiai Socialinių mokslų fakultete tapo tradiciniais. V. Šenavičienė ypatingą dėmesį skyrė studentų asmenybių ugdymui, jų skatinimui.

Garbės daktarės vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • profesorės iniciatyva 1990 m. KTU (buvusiame KPI) įkurtas Administravimo fakultetas, vėliau išaugęs į Socialinių mokslų fakultetą, kurio indėlis žymus, plėtojant socialinių mokslų tyrimus ir studijas Universitete ir Lietuvoje;
  • V. Šenavičienei vadovaujant fakultetui, įkurti mokslo ir studijų padaliniai (3 aukščiausiojo lygio moksliniai centrai, 7 katedros, 3 kvalifikacijos kėlimo centrai), vienijantys aukščiausios kompetencijos, Lietuvoje ir užsienyje pripažintus socialinių mokslų sričių mokslininkus ir dėstytojus;
  • per 21-erių metų vadovavimo laikotarpį, fakultete buvo plėtojami vadybos ir verslo, edukologijos, sociologijos, politologijos, viešojo administravimo, psichologijos, teisės, regionų plėtros moksliniai tyrimai ir susijusios studijų programos;
  • profesorei vadovaujant fakulteto studijų programų komitetui, išplėtotas KTU socialinių mokslų srities studijų programų „portfelis“: atvertos naujos verslo, viešojo administravimo, lyderystės, švietimo vadybos ir švietimo technologijų, socialinės pedagogikos studijų kryptys bei atkurtos gilias tradicijas Lietuvos universitete turėjusios sociologijos studijos;
  • V. Šenavičienės iniciatyva ir aktyviai bendradarbiaujant su šalies ir užsienio mokslininkais, parengtos pirmosios Lietuvoje studijų programos: 1991 m. – Biznio administravimo (dabar – Verslo administravimo) pirmosios pakopos universitetinių studijų programa, 1994 m. – pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse Viešojo administravimo magistrantūros studijų programa;
  • mokslininkės dėka, išplėtotas socialinių mokslų plėtrai strategiškai svarbus tarptautinis bendradarbiavimas, sukurta ilgalaikė partnerystė su Kalifornijos Fulertono universitetu (JAV), sukurtas fakulteto tarptautinių ryšių tinklas;
  • profesorė įsteigė 5 kasmetines 1000 litų (290 Eur) vertės stipendijas Universiteto studentams, dvi iš jų buvo skiriamos Socialinių mokslų fakulteto studentams, dvi – tuometinio Mechanikos ir mechatronikos fakulteto studentams.