Vytautas Naginevičius

Vytautas Naginevičius (Lietuvos Respublika) – inžinierius, pedagogas, aukštos kvalifikacijos mechaninio metalų apdirbimo technologijos specialistas.

V. Naginevičius KTU (buvęs KPI) dėstė mašinų gamybos technologiją. Dirbdamas tuometinėje Mašinų gamybos technologijos katedroje, skaitė paskaitas, kūrė mokomąją mechaninio metalų apdirbimo laboratoriją, rengė praktinio mokymo ir projektavimo metodines priemones, išleido „Mašinų gamybos technologijos“ paskaitų konspektą.

V. Naginevičius gerai išmanė įrengimų konstravimą, pasižymėjo puikiomis pedagogo savybėmis, domėjosi technikos naujovėmis. Jo gyvenimo tikslas – tobulinti techniką, siekti pažangos – įgyvendintas visuose jo atliktuose darbuose.

Inžinieriaus V. Naginevičiaus stipendiją įsteigė jo šeima.

Apie stipendiją

Sutartis dėl stipendijos pasirašyta 2014 m. gegužės 19 d.

Stipendijos dydis – 500 Eur.

Konkursas skelbiamas rudenį.

Stipendija gali būti skiriama studentui(-ei) atitinkančiam(-ai) šiuos kriterijus:

  • I pakopos Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto pirmos pakopos antro arba trečio arba ketvirto kurso studentui(-ei);
  • aukšti studijų rezultatai, paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkis ne mažiau nei 8,5 balo (atsižvelgiama į specialybių modulių galutinius įvertinimus);
  • dalyvavimas moksliniuose tyrimuose, domėjimasis technikos naujovėmis ir aktyvi visuomeninė veikla;
  • finansinės paramos poreikis dėl studento(-ės) socialinės padėties (gyvenamoji vieta, šeiminė padėtis, turimas darbingumo lygis ir kt.);
  • dekano, katedros vedėjo ar mokslo darbuotojo rekomendacija;
  • motyvacija gauti šią stipendiją.