1H-Indol-3-ilkarbhidrazido bei jo regioizomerų sintezė ir panaudojimas kondensacijos reakcijoms

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0043

Projekto aprašymas:

Friedreicho ataksija yra reta būklė, kuri buvo dokumentuota kaip paveldima neurodegenracinė liga. Ji perduodama per autosominį recesyvinį modelį, kuris pacientams sukelia laipsnišką smegenėlių ir nugaros stuburo ganglijų degeneraciją. Ši liga priskiriama retosioms ligoms nes jos dažnis yra 2-3 atvejai 100 000 gyventojų, o ir gydimas šiuo metu galimas tik simptomatinis. Bendradarbiaujant su Palackio universiteto (Čekija) mokslininkais pavyko gauti naujus junginius kurie pasižymėjo vertus dėmesio aktyvumu. Buvo nuspręsta praplėsti šių junginių biblioteką viliantis, kad pavyks gauti dar geresniu biologiniu aktyvumu pasižyminčius junginius.
Šio projekto tikslas yra parengti junginių bibliotekos papildymą įvairiose 1H-indolo žiedo padėtyse suformuojant 5-(butiltio)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitą bei išbandyti 1H-indolo su 5-(alkilamino)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitu darinių sintezę. Visi šio projekto metu gauti junginiai po išsamių struktūros ir grynumo tyrimų bus siunčiami į Čekiją biologiniams tyrimams. Numatoma tirti jų gebą apsaugoti FA-fibroblastus nuo oksidacinio streso.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto laukiamas rezultatas – paruošta serija junginių, kurie 1H-indolo žiedo 3-, 4-, 5- arba 6- padėtyje turėtų 5-(butiltio)-1,3,4-oksadiazol-2-ilo pakaitą ir ištirti 1H-indol-3-ilkarbhidrazido panaudojimo galimybę 2-(1H-indol-3-il)-5-(alkilamino)-1,3,4-oksadiazolo dariniams gauti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vida Malinauskienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra