3D fantomo individualizuotai dozimetrijai spindulinėje terapijoje kūrimas (FANTOMAS)

 

Projekto nr.: P-MIP-17-223

Projekto aprašymas:

Šiame projekte 3D spausdinimo metodu numatoma iš medžiagų, lygiaverčių minkštiesiems audiniams ir kaulams, sukurti erdvinę struktūrą,atkartojančią konkretaus paciento anatominę sritį, kuri bus užpildoma spinduliuotei jautriu dozimetriniu geliu (3D fantomas). Dėl apšvitos pakeitę savo savybes geliai bus naudojami integralinėms sugertosioms dozėms ir dozių pasiskirstymui fantomo tūryje po RT procedūros nustatyti. Eksperimentinių matavimų rezultatai bus lyginami su dozėmis, apskaičiuotomis naudojant spindulinio gydymo planavimo sistemą, ir naudojami pacientų dozių kontrolei ir verifikacijai. Tai leis individualizuoti onkologinių pacientų gydymo dozes, didinti RT gydymo veiksmingumą bei mažinti šalia naviko esančių audinių, ir organų ir viso kūno apšvitą. Fizinės dozimetrijos rezultatai bus panaudoti prognozuojant antrinų reakcijų riziką pacientui (nulemtieji efektai) bei galimus stochastinius efektus (antrinis vėžys) po RT procedūrų.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

1. Mokslo straipsnis užsienyje leidžiamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) Clarivate Analytics (buv.Thomson Reuters) Web of Science duomenų bazėje – 4 vnt.; 2. Straipsnis recenzuojamuose tarptautinių konferencijų darbuose, turintis visas mokslinio straipsnio sudėtines dalis – 2 vnt.; 3. Patentas Lietuvoje – 1 vnt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-09-01 - 2019-12-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Diana Adlienė, Lars Johan Soeren Mattsson

Trukmė:
2017 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas