Alkilparabenų šalinimas iš vandeninių terpių naudojant biopolimerinius sorbentus

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0109

Projekto aprašymas:

Alkilparabenai, kaip konservantai, naudojami įvairiose kosmetikos priemonėse. Pastaraisiais metais sparčiai didėjant kosmetikos vartojimui, auga jų likučių koncentracija dirvožemyje, paviršiniuose, gruntiniuose vandenyse ir kelia grėsmę žmonių sveikatai ir kitiems gyviems organizmams. Šio projekto tikslas – sukurti naujus biopolimerinius sorbentus alkilparabenų šalinimui iš vandeninių terpių.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Modifikuojant gamtinio krakmolo mikrogranules cheminiais metodais bus sukurti nauji modifikuoto biopolimero sorbentai ir jų sintezės technologija. Parinkus metodikas bus ištirta sąveika tarp įvairios sudėties ir struktūros biopolimerinių sorbentų ir alkilparabenų vandenyje, bei įvertintas tokių sorbentų veiksmingumas šalinant parabenus iš vandeninių terpių, tokių sorbentų regeneravimo galimybės. Projekte dalyvaujanti jaunoji tyrėja įgaus naujas kompetencijas biopolimerų sintezės, tyrimų ir taikymo srityje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ramunė Rutkaitė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra