Alternatyvi antimikrobiniu poveikiu pasižyminčių junginių 2-amino-1,3,4-tiadiazolo pagrindu sintezė

 

Projekto nr.: P-SV-22-107

Projekto aprašymas:

Pastaruoju metu įvairių disciplinų mokslininkai plačiai tiria natūralius ar sintetina naujus junginius galinčius užkirsti kelią ar sumažinti oksidacinio streso poveikį ląstelėms. Junginiai, savo struktūroje turintys heterociklinius fragmentus, susilaukia ypatingo dėmesio medicininėje chemijoje dėl plataus biologinio aktyvumo spektro, tarp jų ir antibakterinių bei antioksidacinių savybių, kas pastaruoju metu ypač aktualu naujojo koronaviruso ir jo sukeltos COVID-19 ligos pandemijos pasaulyje metu. Šio projekto tikslas – naujų biologiškai aktyvių, antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių 2-amino-1,3,4-tiadiazolų darinių alternatyvios sintezės metodų pritaikymas.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos


Projekto rezultatai:

Projekte numatyta tikslinių junginių sintezė, jų fizikinių ir cheminių savybių nustatymas, struktūrų identifikavimas, bandinių biologiniams tyrimams paruošimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-07-01 - 2022-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ingrida Tumosienė

Trukmė:
2022 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra