Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (I.MAMC) įkūrimas

 

Projekto nr.: 10.1.1-ESFA-V-912-01-0001

Projekto aprašymas:

Pagrindinė sprendžiama problema – egzistuojantis didelis fragmentiškumas mokesčius administruojančių institucijų analizės ir rizikos valdymo srityje. Projekto tikslas – gerinti mokesčių surinkimą, diegti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą, stiprinant Valstybinės mokesčių inspekcijos analitinius gebėjimus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu bus įkurtas analitikos kompetencijų centras, panaudojant žmogiškuosius ir IT išteklius ir sukurtas mokesčių administravimo analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo procesas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-11-13 - 2019-06-26

Projekto koordinatorius: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Živilė Rutkūnienė

Trukmė:
2015 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas