Antrepreneriai inovatyvių pokyčių sistemai (E4IC SYSTEM)

 

Projekto nr.: 785108

Projekto aprašymas:

Projekto „E4IC SYSTEM“ tikslas- atskleisti patyrusių antreprenerių mentorystės poveikį būsimų antreprenerių sėkmei.
Lygiagrečiai planuojama išsiusti Lietuvos antreprenerius, kurie turi verslo idėją ar yra neseniai pradėję verslą į ES, JAV, Singapūro ir Izraelio sėkmingas MVĮ ir tokiu būdu užtikrinti gerosios patirties mainus. Taip pat planuojama pakviesti mainams būsimus antreprenerius iš užsienio šalių į Lietuvos MVĮ. Prieš mainus ir įvykus mainams, bus atliktas kokybinis tyrimas (tyrimo metodas- pusiau struktūrizuotas giluminis interviu), kurio tikslas- įdentifikuoti verslumo įgūdžius, kurie reikalingi į augimą orientuotam verslui plėtoti bei nustatyti kokį poveikį šiems įgūdžiams daro mentorystė ir mainai patyrusių verslininkų įmonėse.

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos MVĮ konkurencingumo EU programa (COSME)


Projekto rezultatai:

Veikla/koordinavimu grįstos veiklos:
-Lietuvos jaunųjų antreprenerių mokymai ir mentorystė ;
-Jaunųjų antreprenerių mainai, mentorystė per patirtį ir šėšėliavimas darbo vietoje (min 10 dalyvių).
Mokslo tyrimais grįstos veiklos:
-Kokybinis tyrimas (giluminiai interviu su jaunaisiais ir patyrusiais antrepreneriais), kurio tikslas- atskleisti patyrusių antreprenerių mentorystės poveikį būsimų antreprenerių sėkmei.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-02-01 - 2020-01-31

Projekto koordinatorius: Fondas „FUNDEUN"

Projekto partneriai: Didžiosios Britanijos - Portugalijos prekybos rūmai, Įmonė „Codex societa cooperativa", Nevyriausybinė organizacija „Net in action", Įmonė „Grantxpert Consulting", Įmonė „Alfombra Roja", Kauno technologijos universitetas, Sofijos universitetas „St. Kliment Ohridski"

Vadovas:
Aušra Rūtelionė

Trukmė:
2018 - 2020

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku