Aplinkos mokslo ir darnaus vystymosi magistro programa akcentuojant vandens išteklių valdymą Uzbekistano aukštajam mokslui

 

Projekto nr.: 530666-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-JPCR

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos TEMPUS programą

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-09-25 - 2016-04-15

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: Royal Institute of Technology, UNIVERSITY OF LATVIA, Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), National University of Uzbekistan, Bukhara State University, Swedish Aral Sea Society, Uppsala universitetas

Vadovas:
Linas Kliučininkas

Trukmė:
2012 - 2016

Padalinys:
Aplinkosaugos technologijos katedra, Cheminės technologijos fakultetas