Apsirenkite, šokite ir skaitmeniniu būdu pasinerkite į kultūrą (4D KULTŪRA)

 

Projekto nr.: 2021-1-EL01-KA220-ADU-000028466
Projekto tinklapis: http://4dculture.eu/

Projekto aprašymas:

Pastaraisiais metais informacijos skaitmeninimas suteikė naujų galimybių gauti prieigą prie kultūros paveldo. Šiuo metu informacija apie tradicijas, tautinius kostiumus ir šokius yra pasklidusi internete arba knygose. Tačiau šiuo metu, siekiant skatinti savarankišką mokymąsi, moksliniai tyrimai ir mokslinis mąstymas sutelktas į patyriminės ir žaidimų pedagogikos vystymą. Projektas „Apsirenkite, šokite ir skaitmeniniu būdu pasinerkite į kultūrą (4DCulture)“ pristato internetinį mokymo, tikslinės informacijos ir pramogų portalą, kuris bus skirtas mados dizaineriams, tekstilės inžinieriams, profesionaliems šokėjams ir studentams, besidomintiems naujausios Europos istorija, taip pat įvairaus amžiaus žmonėms, kurie domisi visomis šiomis sritimis. Jis orientuotas į virtualaus portalo kūrimą, pateikiant realistišką etnografinių ir folkloro objektų vizualizaciją. Projekto inovatyvumą atspindės skaitmeniniu būdu reprezentuojamų pasirinkto regiono tradicinių šokių virtualios ir papildytos realybės pasirodymas.
Projektu siekiama:
• papildyti dabartinius internetinio mokymo metodus virtualios ir papildytos realybės elementais;
• apibendrinti naujausias žinias ir kaupti jas „folkloropedijos“ forma;
• pasiūlyti naujas savarankiško ir neformalaus mokymosi galimybes per projekto metu sukurtą atviros prieigos platformą.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatai:
• Tradicinių kostiumų, susijusių su tautiniais šokiais, analizė, kurios rezultatai bus paskelbti atviros prieigos e-knygoje ir „folkloropedijos“ duomenų bazėje.
• 4DCulture virtuali platforma.
• 4D atvaizdavimas: virtualios realybės taikymas per judesio fiksavimą.
• MOOC: „Tradiciniai kostiumai ir šokiai kaip kultūros paveldo dalis“. MOOC bus įtraukta interaktyvių elementų ir audiovizualinės medžiagos.
• „4DCulture daugiafunkcinis bendradarbiavimo tinklas“, sudarytas iš tautinio paveldo tyrėjų, visuomeninių organizacijų ir aktyvių piliečių, besidominčių folkloru, tradiciniais tautiniais drabužiais ir šokiais.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-02-28 - 2024-03-27

Projekto koordinatorius: University of West Attica (UNIWA)

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Kūrybinio mąstymo vystymas - CRETHIDEV (Graikija), TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN, Įmonė „Virtual Campus", Hellenic Dance Academy "Lygkistes", Trakiyski Universitet

Vadovas:
Daiva Mikučionienė

Trukmė:
2022 - 2024

Padalinys:
Gamybos inžinerijos katedra, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas