Aukštojo mokslo atsparumas pabėgėlių krizių metu: socialinės įtraukties stiprinimas ugdant gebėjimus, piliečių dalyvavimą ir įgūdžių pripažinimą (AGILE)

 

Projekto nr.: 2022-1-FR01-KA220-HED-000087334

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-12-01 - 2025-05-31

Projekto koordinatorius: UNIVERSITE PARIS 8

Projekto partneriai: Liublianos universitetas, Lviv Polytechnic National University, Hamburgo universitetas, Kauno technologijos universitetas, WEB2LEARN

Vadovas:
Gintarė Tautkevičienė

Trukmė:
2022 - 2025

Padalinys:
Biblioteka