Aukštojo mokslo I ir II pakopų informatikos ir informatikos inžinerijos krypčių studijų programų atnaujinimas bei naujų sukūrimas ir įgyvendinimas (AMIPA)

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–09–V–01–003

Projekto aprašymas:

Tobulinti informatikos ir informatikos inžinerijos studijų krypčių specialistų rengimą.

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

parengtos arba atnaujintos 9 studijų programos; 240 studentų mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-09-01 - 2015-05-28

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eduardas Bareiša

Trukmė:
2010 - 2015

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra