Aukštojo mokslo stiprinimas pasitelkiant piliečių mokslą ir novatoriškas į ateitį orientuotas mokymosi strategijas (ENHANSE)

 

Projekto nr.: 2023-1-IE02-KA220-HED-000166514

Projekto aprašymas:

Šiuo projektu remiamas Europos universitetų bendradarbiavimas, kuriuo siekiama institucinių tarptautinių tikslų, įskaitant strateginių aljansų stiprinimą. Piliečiai jau patiria klimato kaitos ir aplinkosaugos problemų pasekmes, todėl jaučia beviltiškumo jausmą. Šiuo projektu kuriama priemonė, padedanti piliečiams dalyvauti kuriant alternatyvios ateities viziją, suteikianti vilties, kuri
įgalina. Projekto veiklos ugdo Europos tyrėjų įgūdžius ir kompetencijas, kad būtų užtikrintas piliečių dalyvavimas moksliniuose tyrimuose. Įgyvendinant šią veiklą kuriamas Ateities piliečių mokslo tinklas, kuriame dalijamasi žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika. Projektas skatins veiklą, kuria bus išryškintas ateities dirbtuvių metodo ir DVT kaip priemonių potencialas remti piliečių dalyvavimą demokratinėse diskusijose aplinkosaugos klausimais, siekiant kurti alternatyvias ateitis.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

Projekto rezultatuose daugiausia dėmesio skiriama į ateitį orientuotiems piliečių mokslo projektams, kuriuose aktyviai dalyvauja piliečiai, kartu pabrėžiant ateities dirbtuvių metodo ir darnaus vystymosi tikslų, kaip mokymosi strategijos, padedančios keisti elgseną, derinimo galimybes. Rezultatai apima Ateities piliečių mokslo tinklą, internetinius mokymus, kvalifikaciją pakėlusius tyrėjus, skaitmeninę metodinių gairių knygą ir nacionalinius bei Europos renginius, skirtus pristatyti projekto rezultatus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-12-01 - 2026-11-30

Projekto koordinatorius: Dublino miesto universitetas

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Eglė Butkevičienė

Trukmė:
2023 - 2026

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas