Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

 

Projekto nr.: 2021-09.3.1-ESFA-V-709-01-0003-TPS-1

Projekto finansavimas:

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-08-26 - 2022-09-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Gintarė Vilbikienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Akademinio mobilumo skyrius, Tarptautinių ryšių departamentas