Begarsio ventiliacijos difuzerio su UltraKPS technologijos kūrimo moksliniai tyrimai ir prototipo kūrimas

   

Projekto nr.: J05-LVPA-K-04-0059

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“


Projekto rezultatai:

Sukurta begarsė, kompaktiška, higieninė, tekstilinė ventiliacinė sistema su ultraskvarbia probiotikų mišinio skleidimo technologija. Sukurtą sistemą lengva montuoti net ir mažiausiose patalpose, ji gali veikti įmontuota tiek lubose, tiek ir grindyse. Sukurtos technologijos pagrindu skurti trys produktai: begarsis pakabinamose lubose montuojamas tekstilinis difuzorius; begarsis grindyse montuojamas tekstilinis difuzorius ir ultraskvarbi probiotikų mišinio kolonizavimo sistema (UltraKPS). Sukurta ultraskvarbios probiotikų mišinio kolonizavimo (UltraPKS) technologija užtikrina optimalų ir saugų probiotinio mišinio skleidimo procesą erdvėje palaikant probiotinių bakterijų gyvybingumą. Tyrimų rezultatai parodė tiekiamo oro dinamiškai kintančią dalelių koncentraciją į kurią būtina atsižvelgti valdant probiotikų sklaidos algoritmus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-02-04 - 2021-02-03

Projekto koordinatorius: FABRICAIR, UAB

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Mindaugas Žilys, Algimantas Valinevičius

Trukmė:
2019 - 2021

Padalinys:
Elektronikos inžinerijos katedra, Elektros ir elektronikos fakultetas