Bendros rekomendacijos ir personalizuoto energijos taupymo adaptyvi kontrolė (enCOMPASS)

 

Projekto nr.: 723059
Projekto tinklapis: http://www.envisionproject.eu/

Projekto aprašymas:

Projektas enCompass sieks įgyvendinti ir patvirtinti integruotą socialinį ir techninį požiūrį į elgesio pokyčius taupant energiją. Tai bus vykdoma kuriant naujoviškas patogias skaitmenines priemones, darančias energijos vartojimo duomenis prieinamais ir suprantamais skirtingiems vartotojams bei suinteresuotosioms šalims (gyventojams, darbuotojams, mokiniams, statybos įmonių direktoriams, komunalinių paslaugų teikėjams, informacinių ryšio technologijų teikėjams); sudarant sąlygas jiems bendradarbiauti, siekiant taupyti energiją ir valdyti savo energijos poreikius ekonomiškai efektyviais ir komfortą išsaugančiais būdais.
Sukurti sprendimai bus išbandyti realiais pilotiniais tyrimais, įvertinant individualaus elgesio pokyčio elementų poveikį 3-jų skirtingų tipų pastatuose (gyvenamuosiuose namuose, mokyklose ir viešos paskirties pastatuose) 3-ose skirtingose klimato zonose bei 3-jose skirtingose kultūrinėse aplinkose, t.y. Graikijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje.

Projekto finansavimas:

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020″


Projekto rezultatai:

Projektą įgyvandinant, bus sukurta labai novatoriška platforma, siekiant paskatinti efektyvesnį ir veiksmingesnį požiūrį į energijos taupymą, panaudojant duomenis, sugeneruotus iš išmaniųjų skaitiklių perkeliant juos į patogias skaitmenines priemones ir pateikiant energijos taupymo rekomendacijas, taikant pažangius vartotojų elgsenos modelius. Projekte pasinaudojant esamų partnerių technologijomis ir produktais siekiama pateikti energijos suvartojimo duomenis įvairių tipų suinteresuotiems subjektams: šeimoms, pastatų ir biurų vadybininkams, įmonės darbuotojams, komunalinių paslaugų teikėjams suprantamiau, paprasčiau naudoti ir patraukliau išnagrinėti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-11-01 - 2019-10-31

Projekto koordinatorius: Milano technologijos universitetas

Projekto partneriai: Europos dalyvaujamosios žiniasklaidos institutas, Įmonė „WATT + VOLT", Mokslinių tyrimų ir technologijų centras Hellas - CERTH, Nacionalinis Graikijos mokslinių tyrimų fondas, Pietų Šveicarijos taikomųjų mokslų ir menų universitetas, Įmonė „SET MOBILE", Įmonė „Kaleidospublishing", Įmonė „Paradox Engineering SA", Įmonė „Gravity research and Development", Įmonė „Societa Elettrica Sopracenerina", Įmonė „Stadtwerk Hassfurt", Nevyriausybinė organizacija „Naturschutzbund Deutschland", Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Daiva Dumčiuvienė

Trukmė:
2016 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku