Biofilinis projektavimas: tarp gamtos ir technologijų

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0115

Projekto aprašymas:

Biofilinis projektavimas – sintezė tarp gamtos ir technologijų. Statybos sektoriuje, intensyviai augant užsakovų poreikiams, didėja ir gamybos, vartojimo bei poveikio aplinkai mastai, todėl darnūs sprendiniai, tokie kaip biofilinio projektavimo principų integracija, tampa vis labiau reikalingi. Projekto tikslas – atlikus mokslinės literatūros biofilinio projektavimo klausimais apžvalgą, išanalizavus biofilinio projektavimo praktinius pavyzdžius ir biofilinių pastatų projektams kurti ir vertinti taikomas kriterijų sistemas, pateikti siūlomą biofilinės architektūrinės formos 3D modelį.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Numatomi projekto rezultatai: mokslinių tyrimų apie biofilinio projektavimo įtaką aplinkos kokybei ir žmogaus gerovei apžvalga ir analizė; biofilinio projektavimo pavyzdžių analizė; biofilinių pastatų projektams kurti ir vertinti taikomų kriterijų sistemų analizė; biofilinės architektūrinės formos 3D modelio sukūrimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Vadovas:
Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Statybos ir architektūros fakultetas, Statybos ir architektūros kompetencijų centras