BioS4You – biotechnologijomis grįstas STEM mokymas, įtraukiant jaunąją kartą į mokymosi procesus

 

Projekto nr.: 2019-1-DE03-KA201-060125

Projekto aprašymas:

Projektas „BioS4You – biotechnologijomis grįstas STEM mokymas, įtraukiant jaunąją kartą į mokymosi procesus“ yra remiamas Europos Komisijos per programos „Erasmus +“ 2-ąjį pagrindinį veiksmą „Strateginė partnerystė mokyklų švietimo srityje“.
Projektu „BioS4You“ siekiama įtraukti jaunąją kartą į STEM dalykų mokymąsi per formalųjį ir neformalųjį švietimą bei aktyvias mokymosi veiklas, supažindinant jaunuolius su biotechnologijų inicijuotomis, bioinžinerijos įkvėptomis mokslo naujovėmis, naujomis procedūromis, technologijomis ir procesais, kurie gali iš tikrųjų lemti gyvenimo ir aplinkos pagerėjimą. Pagrindinis „BioS4You“ tikslas – įgyvendinti įvairius veiksmus, skirtus STEM pedagogams ir remti programas jauniems žmonėms, o ypač merginoms, pirmiausia sutelkiant dėmesį į mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką, mažinant baimę ir nesaugumą bei skatinant studijuoti minėtus dalykus.
Projekto trukmė – 30 mėnesių, nuo 2019-11-01 iki 2022-04-30.

Projekto „BioS4You“ tikslai:
• Ugdyti XXI amžiaus įgūdžius, tokius kaip kūrybiškumas ir inovatyvumas, kritinis mąstymas, bendravimas ir bendradarbiavimas;
• Įkvėpti mokytojus ir tobulinti jų kompetencijas naujų dalykų mokymui, tokių kaip bio aplinkos įkvėptas mokslas ir inžinerija, biotechnologijos;
• Didinti mokytojo profesinį tobulėjimą, skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas;
• Skatinti Europos mokytojų bendradarbiavimą ir žinių bei idėjų mainus.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-11-01 - 2022-04-30

Projekto koordinatorius: Karlsrūjės universitetas

Projekto partneriai: Palermo universitetas, Adiyaman provincijos nacionalinio švietimo direktoratas, Kauno technologijos universitetas, Studijų plėtros ir vystymo tarptautinis centras (Italija)

Vadovas:
Armantas Ostreika

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra